8002

8002


صفحه گرمایش غیر قابل اکسیده شدن

آماده شدن بخار در مدت 3 دقیقه

قطع اتوماتیک منبع حرارتی در صورت باز بودن دستگاه پرس

ظرفیت 0.75 لیتر

دارای کارتریج ضد رسوب

2200 وات

قابلیت خروجی بخار تا 180 گرم در دقیقه

صفحه آلومینیومی خمیده به منظور ایجاد دید بهتر و سهولت قرار گرفتن پارچه روی آن

باز شدن کافی دهانه به منظور قرار گرفتن پارچه های حجیم

منبع آب با درجه نشانگر حجم آب