نئوباکس

نئوباکس


کفی با آلیاژ سرامیک و آلمنیوم ، ضد خش و ضد مواد جذب مواد زائد

قطع اتوماتیک برق پس از اتمام کار

قابلیت اتو کشی عمودی

دستگیره حمل با قفل سر خود

دکمه فشاری خروجی بخار ، مناسب با دست کاربران

آزادی حرکت لوله بخار به دلیل افقی بودن و متحرک بودن گلوئی

آماده شدن بخاردر 3 دقیقه